#ΜένουμεΑσφαλείς

Οι αγαπημένες σου Apple συσκευές είναι μαζί σου, όπου κι αν βρίσκεσαι.

all apple products

Live Chat Terms & Conditions

1. Η υπηρεσία “Live Chat”, που παρέχεται από τον διαδικτυακό τόπο www.i4u.com.gr, δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου να επικοινωνήσει μέσω live chat με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών της iSquare Α.Ε., εφεξής «Εταιρεία». O επισκέπτης μπορεί να πληροφορηθεί για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Eταιρείας, ή γενικότερα να συνομιλήσει με έναν εκπρόσωπο της εμπορικής εξυπηρέτησης πελατών.

2. Η υπηρεσία Live Chat παρέχεται δωρεάν

3. Για την εκκίνηση της Live Chat συνομιλίας απαιτείται η συμπλήρωση κάποιων υποχρεωτικών πεδίων από τον χρήστη της υπηρεσίας για τη διευκόλυνση της συνομιλίας. Ο χρήστης της υπηρεσίας φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την εγκυρότητα, ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων που συμπληρώνει

4. Ο χρήστης της υπηρεσίας υποχρεούται να χρησιμοποιεί την υπηρεσία Live Chat, σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, βλάβη ή δυσλειτουργία στην Εταιρεία ή/και σε τρίτους, ή/και να επηρεάσουν, δυσφημίσουν ή να θέσουν σε νομικό, οικονομικό ή επιχειρηματικό κίνδυνο την Εταιρεία. Απαγορεύεται ρητά η ανάρτηση περιεχομένου εξυβριστικού, δυσφημιστικού, απειλητικού, άσεμνου ή άλλου παράνομου χαρακτήρα

5. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη διατήρηση του εμπιστευτικού και απορρήτου χαρακτήρα των συνομιλιών Live Chat, καθώς και για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των χρηστών της υπηρεσίας.

6. Το περιεχόμενο της συνομιλίας καταγράφεται στα συστήματα της Εταιρείας για λόγους ασφάλειας της επικοινωνίας, διερεύνησης τυχόν παραπόνων των πελατών καθώς και διασφάλισης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Επίσης, ο χρήστης της υπηρεσίας έχει τη δυνατότητα να ζητήσει να του αποσταλεί με e-mail αντίγραφο της live chat συνομιλίας του, πέραν των λοιπών δικαιωμάτων που του παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τα αντίγραφα των συνομιλιών διαγράφονται μετά το πέρας 6 μηνών.

7. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει άμεσα τη συνομιλία Live Chat σε περίπτωση παραβίασης από το χρήστη της υπηρεσίας των παρόντων όρων & προϋποθέσεων.

8. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να παρέχει την Υπηρεσία Live Chat για αιτία που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.

9. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας (https://www.isquare.gr/gdpr/privacy-notice). Η παρεχόμενη από τον επισκέπτη ηλεκτρονική διεύθυνση αξιοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτησή του.

10. Η Εταιρεία δύναται να καταργήσει την υπηρεσία ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους & προϋποθέσεις οποτεδήποτε κατά την κρίση της. Για οποιαδήποτε μεταβολή των παρόντων όρων θα υπάρχει σχετική ενημέρωση στο διαδικτυακό τόπο www.isquare.gr